Privacy & Cookie Beleid

Privacy- en cookieverklaring van Funky Fit Zone

1. INLEIDING
Dit is de privacy- en cookieverklaring (hierna: verklaring) van de eenmanszaak met handelsnaam Funky Fit Zone, kantoorhoudende te Den Haag aan de Maartensdijklaan 48, 2541XR.
Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van Funky Fit Zone.
Met ‘persoonsgegevens’ (hierna: gegevens) wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Met ‘gebruikers’ wordt bedoeld (a) alle bezoekers van de apps, websites, zoals funkyfitzone.com en community.funkyfitzone.com en sociale media kanalen van Funky Fit Zone (hierna tezamen: websites) en (b) alle afnemers van producten en diensten van Funky Fit Zone.

Onder ‘producten en diensten’ vallen onder meer het community-platform, boeken, video’s en podcasts.
Met ‘je’, ‘jouw’ etc. worden de gebruikers bedoeld.
Met ‘we’, ‘wij’, ‘onze’ etc. wordt Funky Fit Zone bedoeld.
Deze verklaring bevat onder meer informatie over hoe wij je gegevens verwerken, ons beveiligingsbeleid en jouw rechten. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je gegevens. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. De meest actuele verklaring is te vinden op onze websites. We raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Voortdurend gebruik van onze producten en diensten of bezoek aan onze websites houdt in dat je ook de gewijzigde verklaring hebt gelezen.

2. VERANTWOORDELIJKE OF VERWERKER

Funky Fit Zone is verantwoordelijke voor het verwerken van jouw gegevens als zijzelf het doel en de middelen vaststelt van de gegevensverwerking. Voorbeelden hiervan zijn gegevensverwerking voor direct marketing, analyseren van bezoekgegevens van haar websites of in het kader van het aanbieden van haar producten en diensten. Voor meer informatie over andere partijen die Funky Fit Zone inhuurt bij het exploiteren van haar websites en het leveren van haar producten en diensten, verwijzen we je naar paragraaf 4.

3. DOELEINDEN, GRONDSLAGEN EN GEGEVENS

In deze paragraaf wordt uitgelegd welke gegevens Funky Fit Zone verwerkt en voor welke doeleinden. Om gegevens te mogen verwerken, moet Funky Fit Zone goede redenen hebben – ook wel ‘grondslagen’ genoemd. De grondslagen zullen ook aan de orde komen. Funky Fit Zone verwerkt geen bijzondere gegevens, tenzij zij voldoet aan een wettelijke uitzondering om dit te mogen doen, zoals expliciete toestemming van de gebruiker.

Bestellen of aanschaffen van producten en diensten
Je kunt producten en diensten van Funky Fit Zone bestellen of aanschaffen. Zo kun je een abonnement nemen op het community-platform. Om een abonnement te kunnen afsluiten, moet je je voornaam, achternaam, land waar je woont en mailadres invullen. Je bedrijfsnaam is optioneel. Je hebt meerdere betaalopties, zoals Ideal en Bancontact. Funky Fit Zone werkt met STRIPE om de betalingen te kunnen doen. STRIPE kan je voornaam, achternaam en rekeningnummer zien. Via STRIPE krijgen we de abonnementsgelden gestort op onze zakelijke rekening. Wij kunnen ook je rekeningnummer zien. Funky Fit Zone kan jouw abonnementsgegevens inzien en je afmelden voor de community als je ons hierom verzoekt. Je kunt hiervoor mailen naar hello@funkyfitzone.com. Na afmelding is je profiel inactief, maar blijven je gegevens wel in ons bestand zo lang dit geoorloofd is. Je mailadres zullen we alleen nog gebruiken voor de nieuwsbrief voor zover we dit mogen doen. Zie hieronder voor meer informatie over je community account. Verder kun je producten bestellen via onze webshop. Die worden als pakket naar je toegestuurd. Om een pakketje te kunnen ontvangen, moet je je voornaam, achternaam, mailadres en adresgegevens invullen. We delen je naam en adres met de pakketbezorger en kunnen je mailadres gebruiken om te laten weten dat je pakketje onderweg is. Als alleen je e-mailadres nodig is, bijvoorbeeld als we je een e-book, bijlagen, documenten e.d. toezenden, dan hoef je alleen je e-mailadres in te vullen.
De grondslag voor het verwerken van gegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden is uitvoering van de overeenkomst.

Community account
Zodra je je hebt aangemeld voor een abonnement op ons community-platform krijg je automatisch een e-mail om een account aan te maken. Je kunt met het door jou opgegeven e-mailadres inloggen. Je moet zelf een wachtwoord aanmaken. Je wachtwoord is geheim en kunnen wij niet inzien. Jouw profiel is alleen zichtbaar voor jezelf, maar wij kunnen wel de andere gegevens van jouw account zien, bijvoorbeeld om problemen op te lossen of ongepast gedrag aan te pakken. Bij je accountinstellingen kun je nog meer gegevens invullen, zoals je geslacht, geboortedatum, foto, maar dat is niet verplicht. Ook kun je diverse notificaties aan- of uitzetten. De grondslag voor het verwerken van je gegevens voor het aanmaken van je account is uitvoering van de overeenkomst. Voor andere doeleinden gelden andere grondslagen zoals hierna aan de orde zal komen.

Direct marketing
Wij versturen commerciële communicatie (direct marketing) in het kader van bijvoorbeeld nieuwe of gewijzigde producten en diensten of aanpassingen op onze websites. Je kunt denken aan nieuwsbrieven, mailings, geadresseerde post, flyers of advertenties. Als wij je mailadres hebben gekregen in het kader van de verkoop van producten en diensten of het meedoen aan een gratis programma of event mogen wij je mailadres zonder verdere toestemming gebruiken voor het versturen van direct marketing voor eigen gelijksoortige producten en diensten. Op de websites kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief door je mailadres in te vullen. Je mailadres wordt automatisch opgeslagen in onze mailinglijst. Je kunt je te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrieven en mailings. Verder kunnen we in het kader van direct marketing ook andere gegevens verwerken, zoals je voornaam, achternaam, adres en/of telefoonnummer. De grondslag voor het verwerken van de ‘onderliggende’ gegevens voor direct marketing is gerechtvaardigd belang.

Video conferencing
We geven live lessen, coaching en trainingen via een video conferencing tool, zoals (maar niet uitsluitend) Zoom. Voor sommige tools heb je een account nodig om mee te kunnen doen. De leraar is zichtbaar via de camera. Als je wilt kun je ook zelf je camera aanzetten. Dan ben jij ook zichtbaar. De live lessen worden opgenomen en gedeeld op het community- platform. De grondslag voor het verwerken van gegevens voor dit doel is uitvoering van de overeenkomst.

Chatten en social media

Via het community-platform kun je met ons chatten in een besloten en privé-omgeving. Verder beheren wij accounts bij social media, zoals (maar niet uitsluitend) Facebook, Pinterest en Instagram. Via social media kun je met ons chatten en informatie delen. In verband hiermee verwerken wij de door jou verstrekte gegevens, zoals je naam of foto’s. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je met ons deelt. De grondslag hangt af van het doel waarvoor je met ons chat of informatie deelt, maar dit kan zijn toestemming, uitvoering van de overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Bezoek aan websites

Bij een bezoek aan onze websites kunnen wij of andere partijen gegevens opslaan. Denk aan onder meer URL, IP-adres, browsertype, taal van de browser, datum, tijd van het bezoek en gegevens met betrekking tot klik- en gebruiksgedrag. Wij gebruiken je bezoekgegevens ook voor het analyseren en verbeteren van onze websites. De grondslag voor het verwerken van de gegevens voor deze doeleinden hangt af van het doel, maar dit kan zijn toestemming of gerechtvaardigd belang.

Administratieve of fiscale doeleinden

Funky Fit Zone verwerkt gegevens om aan haar administratieve of fiscale verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld in de richting van de belastingdienst. Als dit wettelijk is verplicht, delen we de noodzakelijke gegevens zoals een rekeningnummer of naam. De grondslag is voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Vragen en klachten

Je kunt ons benaderen voor vragen of klachten. Wij verwerken dan de door jou verstrekte gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De grondslag kan zijn uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang of nakoming van wettelijke verplichtingen. Dit hangt af van het doel waarvoor je ons benadert.

Overige acties

Funky Fit Zone heeft soms acties waarbij je gegevens gedeeld kunnen worden met andere deelnemers aan de acties. Als de actie voorbij is, worden de gegevens direct verwijderd. De grondslag kan zijn toestemming of gerechtvaardigd belang. Als er met jou een overeenkomst wordt gesloten en voor de uitvoering daarvan je gegevens nodig zijn, kan uitvoering van de overeenkomst de grondslag zijn.

4. DERDEN DIE GEGEVENS VERWERKEN

Funky Fit Zone kan in verband met het exploiteren van haar websites en leveren van haar producten en diensten andere partijen inhuren. Als die andere partijen zelf het doel en de middelen van de verwerking van gegevens vaststellen, zijn zij zelf ‘verantwoordelijke’. Maar als andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van Funky Fit Zone, en op basis van haar instructies, doen zij dit als ‘verwerker’. Funky Fit Zone sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst. Daarin worden onder meer gegevensbeveiliging, geheimhouding en jouw rechten geregeld.

Categorieën derden:

• Logistieke en operationele bedrijven. Je kunt denken aan pakketbezorgers

• Partijen die ons helpen met het versturen van commerciële mails

• Diensten die je gegevens analyseren over je bezoek aan onze websites en gebruik van ons community-platform. Wij gebruiken hiervoor software, zoals (maar niet uitsluitend) Google Analytics

• IT-diensten voor onderhoud, opslag, hosting en beheer van onze websites

• Toezichthouders, belastingsdienst en opsporingsinstanties, zoals politie. Alleen als we wettelijk verplicht zijn, verstrekken we noodzakelijke gegevens aan deze partijen.

In het kader van een samenwerking waarbij de email adres en adresgegevens nodig zijn om de inschrijving van de deelnemer definitie te maken worden deze gegevens gedeeld met alle partijen betrokken bij deze samenwerking

5. DOORGIFTE

Als gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, doen we dit alleen als dat derde land een passend beschermingsniveau biedt. Als dat niet het geval is, zorgen wij voor passende waarborgen zodat de gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Als er ook geen passende waarborgen voorhanden zijn, zullen wij gegevens alleen doorgeven als sprake is van een wettelijke uitzondering. Voorbeelden hiervan zijn uitdrukkelijke toestemming of als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Voor meer informatie, kun je met ons contact opnemen.

6. COOKIES

Deze paragraaf is van toepassing op al jouw bezoek aan onze websites. Funky Fit Zone gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (hierna tezamen: cookies).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestandjes die bestaan uit een reeks karakters die op jouw apparaat worden geplaatst als je onze websites bezoekt. Wanneer je de websites vervolgens opnieuw bezoekt, maakt het cookie het mogelijk dat de website je browser herkent en bepaalde informatie leest die is opgeslagen in het cookie. Cookies kunnen op jouw apparaat geplaatst worden door Funky Fit Zone als websitebeheerder. Deze cookies worden ‘first party cookies’ genoemd. Sommige cookies worden op jouw apparaat geplaatst door een andere partij dan Funky Fit Zone, zoals adverteerders of analysetools, zoals (maar niet uitsluitend) Google Analytics. Deze cookies worden ’third party cookies’ genoemd. Let erop dat informatie, waaronder je gegevens, die worden verwerkt door andere partijen, niet onder deze verklaring vallen, maar onder de privacy- en cookieverklaringen van betreffende derde partijen. Hiervoor is Funky Fit Zone noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk.

Waarom gebruikt Funky Fit Zone cookies?

Wij kunnen cookies gebruiken voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om:

• Ons en derden te helpen informatie te verkrijgen over jouw bezoek aan onze websites

• Advertenties, communicatie en inhoud van ons en derden aan te bieden op onze websites en op de sites van derden, die aansluiten bij jouw interesses

• Jouw instellingen of andere voorkeuren te onthouden

• Je te helpen de informatie te vinden die je zoekt, ook via onze chat

• Veilige producten en diensten en (online) transacties te bieden

• Te meten hoeveel mensen onze websites bezoeken, hoe ze deze gebruiken, voor het efficiënt(er) functioneren van de websites en om inzicht te krijgen in onze bezoekers

• Technische en organisatorische problemen te analyseren en te verhelpen

• Het je mogelijk te maken content te delen op jouw social media

Welke categorieën cookies gebruikt Funky Fit Zone?

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies:

Functionele cookies.

Wij maken gebruik van functionele cookies om communicatie via het internet mogelijk te maken. Daarnaast gebruiken we deze cookies wanneer ze strikt noodzakelijk zijn om onze diensten aan je te leveren of om in te loggen op beveiligde pagina’s. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld omdat die essentieel zijn voor het functioneren van onze websites

Analytische cookies.

Wij maken gebruik van analytische cookies om te analyseren hoe onze bezoekers onze websites gebruiken. Deze cookies helpen ons bij het verbeteren en optimaliseren van onze websites. Wij kunnen deze cookies gebruiken zodat bezoekers gemakkelijker informatie kunnen vinden. Om te analyseren hoe onze websites gebruikt worden, tellen wij het aantal bezoekers en het aantal pagina’s dat je gebruikt of eventueel de locatie van waaruit je de websites bezoekt. We gebruiken je locatie alleen wanneer je ons daarvoor toestemming verleent. Analytische cookies geven ons ook de mogelijkheid om de resultaten van advertentiecampagnes te meten. Hierdoor kunnen wij de campagnes verbeteren en onze websites optimaliseren voor diegenen die op advertenties klikken.

Tracking cookies.

Wij gebruiken tracking cookies om een overzicht te maken van de websitebezoekhistorie van onze bezoekers. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt als we advertenties plaatsen op andere websites en in andere apps. We kunnen deze cookies ook gebruiken om bij te houden welke advertenties je al bekeken hebt, zodat je niet steeds dezelfde banners of gedeelde content ziet van onze websites op jouw social media, zoals (maar niet uitsluitend) Facebook, LinkedIn of Instagram.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Als je wilt dat cookies worden geweigerd, kun je je browser-instellingen aanpassen. Ook kun je reeds geplaatste cookies verwijderen. Als cookies zijn uitgeschakeld, is het mogelijk dat sommige onderdelen van onze websites niet (goed) functioneren. Verder betekent het uitschakelen van cookies niet dat je geen advertenties meer ziet. Het betekent slechts dat advertenties niet langer worden aangepast aan jouw interesses of dat ze vaker herhaald zullen worden. Indien je cookies van bepaalde partijen wilt uitschakelen, kan dat bijvoorbeeld via youronlinechoices.com. Je cookie-instellingen kunnen verschillen per browser. Gebruik de Help-functie in jouw browser voor informatie hierover.

Verwerken van gegevens

Voor zover Funky Fit Zone cookies gebruikt om gegevens over het gebruik van de websites te verzamelen, combineren of analyseren beter of anders te behandelen, verwerkt Funky Fit Zone persoonsgegevens. Op iedere gegevensverwerking is deze verklaring van toepassing en hebben wij een grondslag.

7. LINKS NAAR ANDERE PARTIJEN

Op onze websites kunnen links naar websites en/of apps van andere partijen zijn opgenomen. Hierop zijn de privacy- en cookieverklaringen van die partijen van toepassing. Funky Fit Zone is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor cookie- en/of gegevensverwerkingen van derden. Raadpleeg privacy- en cookieverklaringen van derden als je wilt weten hoe zij cookies en gegevens gebruiken.

8. JOUW RECHTEN

Hier leggen we uit wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens. Je kunt met ons contact opnemen als je jouw rechten wilt uitoefenen. Onder voorwaarden kunnen wij je verzoeken om een geldig legitimatiebewijs te verstrekken. Daarbij kun je je pasfoto en BSN-nummer afschermen. De kopie van je legitimatiebewijs zal onmiddellijk worden verwijderd na identificatie. Voor zover het gaat om je lidmaatschap bij het community-platform, kun je de meeste rechten uitoefenen via de instellingen van je account (onder ‘Privacy’).

Recht op informatie

Informatie over onze identiteit, welke gegevens we van jou verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, grondslagen etc. vind je in deze verklaring. Mocht je toch meer informatie willen hebben, dan zullen wij die in principe kosteloos verstrekken.

Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage in jouw gegevens. Zo heb je het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen of wij jouw gegevens verwerken, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn, aan welke partijen gegevens worden verstrekt, wat de bewaartermijnen zijn en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens (als de gegevens niet van jou zelf afkomstig zijn). Je hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op jouw eigen gegevens. Voor zover je de gegevens van je community-account wilt inzien, kan dat via de instellingen ‘Account settings’.

Recht op rectificatie

Je kunt Funky Fit Zone vragen jouw gegevens te laten rectificeren of updaten. Voor zover je de gegevens van je community account wilt wijzigen, kan dat via de instellingen ‘Account settings’.

‘Recht om vergeten te worden’

Je hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Het recht om vergeten te worden staat tussen aanhalingstekens. We mogen namelijk niet altijd jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims. We maken dus altijd een afweging als er een dergelijk verzoek wordt gedaan. Als we verplicht zijn om bepaalde gegevens te verwijderen, zullen we dat zo snel mogelijk doen. Als Funky Fit Zone gegevens heeft gedeeld met andere partijen, zal zij alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte te stellen dat koppelingen en kopieën van je gegevens worden verwijderd. Als je je account van het community-platform wilt verwijderen, kan dat door hier een verzoek voor in te dienen. Stuur een e-mail naar hello@funkyfitzone.com.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt in principe het recht om de verwerking van je gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de juistheid van je gegevens.

Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking.

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van je gegevens informeren over rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking. Funky Fit Zone zal informatie verstrekken over deze ontvangers als je hierom verzoekt.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Soms heb je recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens, dus om je gegevens te ontvangen. Je kunt dan je gegevens opslaan voor persoonlijk gebruik. Dit recht heb je alleen als sprake is van gegevens die je zelf aan Funky Fit Zone hebt verstrekt én als de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst waarbij jij partij bent. Je kunt via je account je gegevens exporteren.

Intrekken toestemming

Als de verwerking van je gegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Nadat je toestemming is ingetrokken, zal Funky Fit Zone ervoor zorgen dat zij de verwerking van de gegevens voor dat doeleinde staakt. Wel blijft de verwerking van de gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

Recht van bezwaar

Je hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Na het bezwaar zal Funky Fit Zone in principe de verwerking van je gegevens stoppen. Los hiervan kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw e-mailadres voor direct marketing. Zo kun je onderaan onze mails klikken op de daarvoor bestemde knop of ons mailen op hello@funkyfitzone.com met een afmeldverzoek. Daarna zullen wij het betreffende mailadres niet meer gebruiken. Voor bezwaar of verwijderen van cookies zie paragraaf 6.

Klachtrecht

Als je vindt dat de verwerking van je gegevens inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving, kun je contact opnemen met ons. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om naar de rechter te stappen.

Beperkingen van rechten

Soms kunnen wij je rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

9. BEWAARTERMIJNEN

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we de gegevens verwerken. Daarna zullen we de gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor andere doeleinden. Als dat het geval is, dan hebben we daarvoor een grondslag en zullen we ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. Een voorbeeld is dat we contracten, zoals je abonnement, voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden, vaak vijf tot zeven jaar na het eindigen van een contract. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen we de gegevens verwijderen of anonimiseren.

10. BEVEILIGING

Funky Fit Zone heeft passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beveiligen, bijvoorbeeld tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen betreffen onder meer opslag van je gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord en betaling(sopdracht)en via het encryptie-protocol SSL. Hoewel aan de verwerking van gegevens altijd risico’s zijn verbonden, zal Funky Fit Zone haar beveiligingsmaatregelen blijven reviewen en updaten.

Tot slot hebben medewerkers van Funky Fit Zone en eventuele derden die worden ingehuurd slechts toegang tot gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

11. CONTACT

Voor vragen, klachten of het uitoefenen van jouw rechten kun je e-mailen naar hello@funkyfitzone.com of ons een brief sturen. Het adres is: Maartensdijklaan 48, 3542 XR Den Haag.

Je hebt hem gevonden! Je maak nu kans op een jaar membership bij Funky Fit Zone! Laat jouw gegevens achter om definitief kans te maken.

We maken 15 november, via ons Instagram pagina de winnaar bekend.

 

Golden Egg